Prevence trombózy

Prevence trombózy

Vyšetření důležitá nejen před nasazením antikoncepce.

Trombofilní mutace - Leidenská + G20210A

Trombofilní mutace - Leidenská + G20210A

Trombofilie je sklon k rozvoji tromboembolické nemoci (žilní trombóza a plicní embolie). Kromě faktorů zevního prostředí (např. kouření) se na jejím vzniku mohou podílet genetické faktory. Převážně se jedná o tzv. trombofilní mutace...

Trombofilní mutace - Leidenská + G20210A + C677T v MTHFR

Trombofilní mutace - Leidenská + G20210A + C677T v MTHFR

Trombofilie je sklon k rozvoji tromboembolické nemoci (žilní trombóza a plicní embolie). Kromě faktorů zevního prostředí (např. kouření) se na jejím vzniku mohou podílet genetické faktory. Převážně se jedná o tzv. trombofilní mutace...

Metabolismus warfarinu (kumarinů)

Metabolismus warfarinu (kumarinů)

Vyšetření důležité pro pacienty, kterým je podáván warfarin (derivát kumarinů) pro zjištění jak jsou na toto protisrážlivé léčivo citliví. Nesprávné dávkování warfarinu může způsobit život ohrožující komplikace jako je krvácení nebo nízký terapeutický efekt...