Náš tým

 

Jednatel společnosti:

  MUDr. Pavel Vlašín
    MUDr. Marcela Čuprová

Vedoucí laboratoře:

  RNDr. Eva Popelínská

Vedoucí laborantka:

  Romana Kamermeierová

Lékaři:

  MUDr. Ilga Grochová
   
Odborní pracovníci  
Cytogenetika:   Mgr. Jitka Sojková (zástupce vedoucího pro Cytogenetiku)
    Mgr. Ilona Šíblová
    Mgr. Radka Pirklová
   
Molekulární genetika:   

  Mgr. Diana N. Grochová, Ph.D. (zástupce vedoucího pro Mol. genetiku)

    Ing. Zuzana Dobšáková, Ph.D.
    RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.
    Mgr. Lucie Durcová (t.č. MD)
    Mgr. Markéta Hiemerová
    Mgr. Monika Matyášová
Laborantky:   Olga Domanská
    Romana Kryštofová
    Jana Prudilová 
    Kateřina Kaňová 
    Monika Jirková 
    Bc. Lucie Kupčíková
    Jaroslava Voráčová Križanová
   
   
Administrativa: