Ke stažení

 

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

  • informace ve formátu pdf ke stažení zde


Žádanky online
 

Stáhněte si potřebnou žádanku ve formátu pdf nebo doc:

Žádanka na postnatální laboratorní vyšetření ke stažení ve formátu pdf a doc

Žádanka na prenatální laboratorní vyšetření ke stažení ve formátu pdf a doc

 

Informovaný souhlas

Formulář "Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením" ve formátu pdf a doc

 

 

 

CLARIGO    CLARIGO    CLARIGO    CLARIGO

CLARIGO - ŽÁDANKA O NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ TEST ANEUPLOIDIÍ ve formátu doc a pdf


CLARIGO - Informovaný souhlas s Neinvazivním prenatálním testem aneuploidií ve formátu doc a pdf
Příručka 

Příručka pro odběr primárních vzorků ve formátu pdf

Přílohy tohoto dokumentu jsou ke stažení viz výše.