CLARIGO

CLARIGO = bezpečné vyšetření Downova, Edwardsova a Patauova syndromu u plodu z krve matky.

 

Naše laboratoř jako jedna z prvních v České republice zvládla neinvazívní prenatální test trizomie (NIPS) chromozómů 21 -Downova syndromu,  18 - Edwardsova syndromu  a 13 - Patauova syndromu.  Tento test byl vyvinut ve spolupráci s belgickou firmou Multiplicom a je distribuován pod názvem CLARIGO.


Neinvazivní prenatální test Clarigo je určen ke skríningu aneuploidií chromozómů 21, 18 a 13 u plodu s využitím analýzy volné DNA (cfDNA) získané ze vzorku krve těhotné ženy. Pohlaví plodu je stanoveno průkazem DNA chromozómu Y (tato možnost je volitelná).

 

Test Clarigo se značkou "CE", která je nezbytná pro provedení tohoto vyšetření v zemích EU splňuje základní požadavky Směrnice Rady IVD 98/79/EC pro in vitro diagnostiku.

 

Neinvazivní vyšetření plodu (test Clarigo) pro detekci aneuploidií chromozomů 13, 18 a 21 (Downův, Edwardsův a Patauův syndrom) je plně hrazen klientům pojišťovny 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky) a 213 (Revírní bratrská pokladna).  

 

Metodika:

Do krve matky se od začátku těhotenství uvolňují z placenty volné fragmenty DNA plodu. Tyto fragmenty je možné  moderní technikou  NGS (sekvenování nové generace) vyšetřit. Analyzují se  řádově miliony volných fragmentů DNA v mateřské krvi. Relativní četnost fragmentů se hodnotí  bioinformatickou analýzou se stanovením tzv. z-score. Trizomie je vysoce pravděpodobná při  statisticky významném zvýšení četnosti fragmentů z určitého chromozómu. 

 

Efektivita:

Tato opakovaně validovaná metoda vyšetření volné DNA  plodu z krve matky stanovuje  trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13 plodu se senzitivitou >99 %.  Spolehlivost zjištění trisomie 21,18,13  je srovnatelná s invasivními metodami vyšetření plodu.
Pozitivní výsledek je nutné  ještě  ověřit pomocí  invazivního  vyšetření. 


Indikace:

CLARIGO  může být indikováno po 12. týdnu těhotenství (při speciálních indikacích již od 8. týdne gravidity) při:

  • Zvýšeném riziku trizomie chromozómu 21 ,13 a 18 
  • Atypickém výsledku screeningu s hraničním rizikem
  • Věku nad 35 let  
  • Obavách o osud gravidity
  • Suspektní rodinné anamnéze 

 

Limitace testu CLARIGO

Trizomie jsou příčinou pouze 1 %  vrozených vad u novorozenců,  takže CLARIGO (NIPS)  není univerzální prenatální test k vyloučení všech vrozených vývojových vad (rozštěpy, srdeční vady, vývoj mozku atd.).  Výsledky  tohoto testu  mohou být zkresleny chromozomální aberací  matky, nízkou  fetální  frakcí, mozaikou u plodu. Test není vhodný do 3 měsíců po transfuzi  nebo po transplantaci  kmenových buněk.

 

V určité části vzorků (v řádu procent) není  možné vyšetření zhodnotit a test je nutné  opakovat !!!

 

Organizace vyšetření: 

 

Odběr krve na vyšetření CLARIGO  je prováděn nejlépe  po objednání v Centru prenatální diagnostiky (www.prenatal.cz).  Součástí tohoto vyšetření je  pohovor s klinickým genetikem, který ještě zváží vhodnost tohoto vyšetření a interpretuje výsledky. 

Telefonní kontakt na objednání: +420 542 221 740


V ceně tohoto vyšetření je zahrnuto i pečlivé ultrazvukové vyšetření v den odběru zaměřené na ev.  markery chromozomálních aberací a ultrazvukové vyšetření v 21. týdnu k vyloučení srdečních a rozštěpových vad  i celkové zhodnocení vývoje plodu. 

 

Cena pro samoplátce
11000 Kč
Napište prosím číslo osm: