FRAXA

19/10/2015

nově jsme v laboratoři zavedli vyšetření fragilního X chromozómu (FRAXA) - expanzi CGG repetic v genu FMR1. Vyšetření je mimo jiné určeno pro pacienty s mentální retardací, pacienty s FXTAS, v novorozeneckém screeningu, pro dárce gamet a pro ženy s předčasným ovariálním selháním.

Archiv