Testování otcovství

10/11/2012

Pro klienty, kteří mají zájem ujistit se o svém biologickém rodičovství poskytujeme DNA testy otcovství .

  • testování otcovství z DNA izolované z buněk bukální sliznice
  • 99,99% potvrzení, že testovaný muž je biologickým otcem dítěte.
  • prakticky 100% vyloučení, že testovaný muž není biologickým otcem dítěte
  • všechny úkony jsou prováděny soudním znalcem zapsaným v rejstříku soudních znalců ČR
  • vždy je podepisován souhlas testované osoby (nebo zákonného zástupce nezletilé osoby) s DNA analýzou
  • je garantována ochrana soukromí

 

genetika Brno

Archiv