Neplodnost a dárci gamet

Neplodnost a dárci gamet

Vyšetření spermiogramu, fragmentace DNA spermií, cystická fibróza.

FRAXA

FRAXA

Vyšetření fragilního X chromozómu (FRAXA) - expanze CGG repetic v genu FMR1

PreventBox

PreventBox

preventivní vyšetření nosičství genetických chorob určené pro zodpovědné rodiče před plánovaným těhotenstvím...

Stanovení karyotypu z periferní krve

Stanovení karyotypu z periferní krve

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v krevních buňkách (lymfoblastech) jedince, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace (vytvoření tzv. karyotypu) pomocí  softwaru pro analýzu  obrazu...

Stanovení karyotypu z periferní krve STATIM

Stanovení karyotypu z periferní krve STATIM

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v krevních buňkách (lymfoblastech) jedince, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace...

Cystická fibróza

Cystická fibróza

Cystická fibróza je nejčastější autozomálně recesivní, dědičné onemocnění projevující se závažným onemocněním dýchacích cest a trávicího ústrojí. Je způsobená přítomností mutací v genu CFTR a jeho incidence je ~ 1/2000 novorozenců...

DNA analýza azoospermických faktorů na chromozomu Y (AZFa, AZFb, AZFc)

DNA analýza azoospermických faktorů na chromozomu Y (AZFa, AZFb, AZFc)

Na chromozomu Y jsou  oblasti  důležité pro správnou tvorbu spermií (spermatogenezi), označované jako azoospermické faktory AZFa, AZFb, AZFc. Delece těchto oblastí jsou dávány do spojitosti s poruchami plodnosti u mužů ( oligozoospermií až azoospermií)

Spermiogram

Spermiogram

Spermiogram je základní laboratorní vyšetření ejakulátu, které posuzuje plodnost muže a dokáže odhalit jeho případnou neplodnost či poruchu tvorby spermií.