Cytogenetika

Cytogenetika

Při cytogenetickém vyšetření se analyzuje počet, velikost, tvar a struktura chromozomů. Chromozomy jsou útvary, do kterých se DNA obsažená v jádrech buněk formuje během procesu buněčného dělení. Jedině v dělících se buňkách lze chromozomy speciálními laboratorními postupy a barvicími technikami zviditelnit a umožnit tak jejich analýzu ve světelném mikroskopu. Výsledkem analýzy je karyotyp –soubor chromozomů vyšetřovaného jedince sestavený podle daných pravidel, zobrazený a vyhodnocený pomocí speciálního softwaru pro cytogenetickou analýzu. Normální  lidský karyotyp tvoří 46 chromozomů ve 23 párech. 22 párů  tzv. autozomů je shodných u obou pohlaví, 23. pár tvoří pohlavní chromozomy- gonozomy: dva chromozomy X  u žen a jeden chromozom X a jeden chromozom Y u mužů.

Stanovení karyotypu z buněk plodové vody

Stanovení karyotypu z buněk plodové vody

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v buňkách plodu  získaných kultivací  vzorku plodové vody, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace (vytvoření tzv. karyotypu) pomocí  softwaru pro analýzu obrazu...

Stanovení karyotypu z buněk choriových klků

Stanovení karyotypu z buněk choriových klků

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v buňkách plodu  získaných kultivací  choriové tkáně, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace ( vytvoření tzv. karyotypu() pomocí  softwaru pro analýzu  obrazu...

Stanovení karyotypu z periferní krve

Stanovení karyotypu z periferní krve

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v krevních buňkách (lymfoblastech) jedince, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace (vytvoření tzv. karyotypu) pomocí  softwaru pro analýzu  obrazu...

Stanovení karyotypu z periferní krve STATIM

Stanovení karyotypu z periferní krve STATIM

Analýza počtu a struktury všech 23 párů  chromozomů  v krevních buňkách (lymfoblastech) jedince, zjištění  změn  ve stavbě chromozomů pomocí  speciálních barvicích technik a jejich vizualizace...

Fluorescenční in situ hybridizace

Fluorescenční in situ hybridizace

Analýza chromozómových změn pomocí DNA sond hybridizujících s vyšetřovanou oblastí chromozomu. Značení sond fluorescenčními barvivy umožňuje jejich vizualizaci pomocí fluorescenčního mikroskopu a speciálního softwaru.  Vyšetření obvykle navazuje na cytogenetickou  analýzu