O nás

Cytogenetická laboratoř Brno je zdravotnické pracoviště, které se specializuje na laboratorní diagnostické metody pro prenatální a postnatální klinickou genetiku. Od roku 2000 laboratoř poskytuje náročná cytogenetická a molekulárně cytogenetická vyšetření. Spektrum nabízených služeb bylo v r. 2007 rozšířeno o vyšetření založená na metodách analýzy DNA.

 

Laboratoř úzce spolupracuje s Centrem prenatální diagnostiky v Brně (www.prenatal.cz), s některými brněnskými centry reprodukční medicíny a v neposlední řadě také s Oddělením lékařské genetiky FN Brno. Laboratorní vyšetření provádíme i pro některá mimobrněnská genetická pracoviště ( např. Jihlava, Olomouc, Zlín).


Naše laboratoř je členem Asociace center lékařské genetiky ČR

 

Novinkou v naší laboratoři je vyšetření plodu z krve matky - TRISOMY