Ceník

 

Stanovení karyotypu z buněk plodové vody 6 500,- Kč
Stanovení karyotypu z buněk choriových klků 6 500,- Kč
Stanovení karyotypu z periferní krve 5 000,- Kč
Stanovení karyotypu z periferní krve STATIM 6 000,- Kč
Fluorescenční in situ hybridizace 3 800,- Kč
Izolace a uchování vzorku DNA 750,- Kč

Vyšetření nejčastějších mutací v genu pro cystickou fibrozu

6 000,- Kč

Vyšetření na přítomnost trombofilních variant 
(3 mutace – Leiden,protrombin,MTHFR)

1 450,- Kč

Vyšetření na přítomnost trombofilních variant 
(2 mutace – Leiden,protrombin)

1 250,- Kč
Celiakie 1 950,- Kč

COVID-19 SARS-CoV-2 - přímý průkaz

Izolace a PCR vyšetření virové RNA

Ochranné pomůcky personálu 

Vystavení certifikátu

Celkem

Individuální odběr v místě bydliště (Brno a okolí) - cena za jedno odběrové místo

 

1756,- Kč

44,- Kč

200,- Kč

2000,- Kč

500,- Kč

Detekce aneuploidií z DNA izolované z nekultivovaných amniocytů
nebo choriových klků - trizomie chromozomu 21
2 000,- Kč
Detekce aneuploidií z DNA izolované z nekultivovaných amniocytů nebo choriových klků   
PCR complete (trizomie 13,18,21 + pohlavní chromozomy)
3 500,- Kč
Neinvazivní stanovení pohlaví plodu z krve matky 1 950,- Kč
   

Trisomy

 
Trisomy - vyšetření plodu z krve matky 

Downův syndrom (trizomie 21) Edwardsův syndrom (trizomie 18)

Patauův syndrom  (trizomie 13) stanovení pohlaví

11 000,- Kč

Trisomy XY - vyšetření plodu z krve matky

Downův syndrom (trizomie 21) Edwardsův syndrom (trizomie 18)

Patauův syndrom  (trizomie 13) Turnerův syndrom (45,X)

Klinefelterův syndrom (47,XXY) XYY syndrom (47,XYY)

XXX syndrom (47,XXX)

11 500,- Kč
   
PreventBox 9 900,- Kč

Vyšetření chromozomálních aberací v lidském genomu se zaměřením
na 143 nejčastějších mikrodelečních syndromů metodou array CGH (BabyScan)

9 500,- Kč
Spinální svalová atrofie (SMA), DiGeorgův syndrom 1 950,- Kč
AZF – detekce mikrodelecí azoospermatických faktorů 4 500,- Kč 
Vyšetření fragilního X chromozómu (FRAXA) 2 850,- Kč
Spermiogram 600,- Kč
Detekce mutace G1138A v genu FGFR3 (achondroplázie) 1 950,- Kč
   
Otcovství  
a) Osobní testy: otec -dítě  
- do 5 pracovních dnů 5 000,- Kč
- do 48 hodin 10 000,- Kč 
b) Znalecké testy: otec -dítě -matka do 14 dnů 14 000,- Kč
c) Plánujete-li možné využití posudku pro soudní účely:  
- osobní test 7 000,- Kč
+ protokolární odběr 1 000,- Kč 
+ vypracování znaleckého posudku (v případě zájmu)  6 000,- Kč