Ke stažení

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

  • informace ve formátu pdf ke stažení zde

Žádanky online

Stáhněte si potřebnou žádanku ve formátu pdf nebo doc:

Žádanka na postnatální laboratorní vyšetření ke stažení ve formátu pdf a doc

Žádanka na prenatální laboratorní vyšetření ke stažení ve formátu pdf a doc

Laboratorní žádanka pro přímý průkaz SARS-CoV-2 (COVID-19) ke stažení ve formátu pdf a doc.

Informace pro lékaře resp. pracovníky provádějící odběr na COVID-19 ke stažení zde.


Informovaný souhlas

Formulář "Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením" ve formátu pdf doc

 

 

 

 TRISOMY            TRISOMY          TRISOMY

 

TRISOMY- Žádanka o Neinvazivní prenatální test aneuploidií ve formátu pdf


TRISOMY- Informovaný souhlas s Neinvazivním prenatálním testem aneuploidií ve formátu doc a pdf


TRISOMY - Poučení s Neinvazivním prenatálním testem aneuploidií ve formátu pdf

 

 

 

Příručka 

Příručka pro odběr primárních vzorků ve formátu doc

Přílohy tohoto dokumentu jsou ke stažení viz výše.