Dědičná onemocnění srdce

...pomocí technologie příští generace sekvenování (NGS) provádí naše laboratoř analýzu genů, které mají spojitost s těmito typy sdrečních onemocnění: kardiomyopatie, arytmie, náhlá srdeční selhání, vrozené srdeční vady

 

Dědičná kardiologická onemocnění

Kardiomyopatie, srdeční arytmie, vrozené srdeční vady a TAAD (thoracic aortic aneurysms and aortic dissections) patří do skupiny geneticky heterogenních poruch, u nichž je popisováno významné fenotypové a genetické překrytí. Tyto srdeční choroby jsou charakterizované mechanickou a/nebo elektrickou dysfunkcí srdečního svalu, jsou asociovány s významnou vysokou morbiditou a mortalitou a jsou známým rizikovým faktorem pro vznik náhlé srdeční smrti. Popisované významné fenotypové a genetické překrytí může být zdrojem chybné diagnózy, a proto se v současné době díky technologii NGS přistupuje k diagnostice co možná největšího počtu genů, které jsou asociovány s vývojem dědičných poruch srdce.

 

V molekulární diagnostice dědičných kardiologockých onemocnění byla v naší laboratoři aplikována metodika NGS s využitím technologie SureSelect HS XT (Agilent). V tomto panelu byly selektovány geny, které jsou asociované s dědičnou predispozicí k vývoji kardiomyopatie, srdeční arytmie, vrozené srdeční vady a TAAD.

Dědičné kardiomyopatie zahrnují hypertrofickou kardiomyopatii (HCM), dilatační kardiomyopatii (DCM), restrikční kardiomyopatii (RCM), arytmogenní kardiomyopatii pravé komory (ARVC), katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardii (CPVT) a non-kompaktní kardiomyopatii (LVNC). Tato metoda schopna stanovit i další onemocnění – Danonovu a Fabryho chorobu,  Barthův syndrom a hereditární amyloidózu s defektem transthyretinu. Dědičné kardiomyopatie jsou obecně považovány za monogenní choroby a do dnešního data byly popsány stovky DNA variant ve více jak 84 genech, které byly asociovány s těmito chorobami.

Primární elektrické onemocnění (PED) zahrnuje skupinu rozmanitých syndromů včetně syndromu short QT (SQTS), Long QT (LQTS), syndromu náhlého úmrtí (SIDS), Brugada syndromu (BRS), časného repolarizačního syndromu (ERS), a katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie (CPVT). Každá z těchto poruch může předurčovat vývoj komorové arytmie (tj. polymorfní ventrikulární tachykardie, torsade de pointes, obousměrně komorové tachykardie), která se může zvrhnout do ventrikulární fibrilace, často vedoucí k náhlé srdeční smrti.

Vrozené srdeční vady představují nejčastější typ vrozených vad s frekvencí cca 1 %. Tyto vady mohou postihnout různé části srdce. Jsou asociovány s významnou morbiditou a mortalitou. Mezi příčiny vrozených srdečních vad řadíme faktory vnějšího prostředí, faktory genetické a také jejich kombinace. Genetickými příčinami mohou být aneuploidie, polyploidie, strukturní a numerické chromozomové přestavby, ale také mutace v jednotlivých genech zapojených do procesu vzniku a vývoje srdce. Těchto genů a jejich variant, které jsou asociované s rozvojem izolovaných i syndromových vrozených srdečních vad bylo do dnešního data popsáno mnoho set.

TAAD (thoracic aortic aneurysms and aortic dissections) je název pro skupinu onemocnění projevující se lokalizovaným rozšířením aorty (aneurysma), resp. rupturou aorty (disekce). V dnešní době je známo několik genů, které lze pokládat za predispoziční k tomuto onemocnění. Jako příklad tohoto typu onemocnění lze uvést Marfanův syndrom.

 

Seznam selektovaných genů v panelu kardiologických onemocnění (Cardio_v4, ID325429)FRA:

Kardiomyopatie, srdeční arytmie a vrozené srdeční vady (CHD), TAAD, Rasopatie, Alport sy, Ehlers-Danlos sypanel 227 genů (jsou analyzovány všechny kódující oblasti):

A2ML1, ABCC9, ACTA1, ACTA2, ACTC1, ACTN2, ACVR2B, AKAP9, ANK2, ANKRD1, BAG3, BGN, BRAF, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CALM1, CALM2, CALM3, CALR3, CASQ2, CAV3, CBL, CCDC11, CFC1, CFHR5, CHD7, CITED2, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL5A1, COL5A2, CRELD1, CRYAB, CSRP3, CTF1, CTNNA3, DES, DCHS1, DMD,  DOLK , DPP6, DSC2, DSE,  DSG2, DSP,  DTNA,  ELN,  EMD,  EVC, EVC2, FBN1, FBN2, FHL1, FHL2, FHOD3, FLNA, FKBP14, FKTN, FLNC,  FOG2, FOXE3, FOXH1, GAA, GATA4, GATA5, GATA6, GDF1, GJA1, GJA5, GLA, GATAD1,  GPD1L, HAND1, HAND2, HCN4, HEY2, HRAS,  JAG1, JUP,  JPH2, KAT6b, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNQ1, KRAS,  LAMA2, LAMA4, LAMP2, LDB3, LEFTY2, LMNA, LOX,  LZTR1, MAP2K2, MAT2A,  MED12, MED13L, MEK1, MFAP5, MIB1, MIB2, MOG1, MRAZ, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYH7b, MYH9, MYH11, MYL2, MYL3, MYLK,  MYLK2, MYLK3, MYOCD,  MYOM1, MYOZ2, MYPN, NEBL, NEXN,  NF1, NF2, NKX2-5, NKX2-6, NODAL, NOTCH1, NOTCH2, NOS1AP, NPPA, NRAS, NR2F2, NUP155, OBSCN , PDLIM3, PKP2, PLOD1, PLN, PPP1CB, PPP1R13L,  PPCS, PRKAG2, PRKG1, PRDM16, PSEN2, PTPN11, RAF1, RASA1, RASA2, RBM8A, RBM10, RBM20, RIT1, RRAS, RYR1, RYR2, SALL4, SEMA3E,  SLC2A10, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SCO2,  SDHA, SGCD, SHOC2, SHROOM3, SLMAP, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD6,  SMARCB1, SNTA1, SOS1, SOS2, SPRED1, TAB2, TANGO2, TAZ, TBX1, TBX3, TBX5, TBX20, TCAP, TFAP2B, TECRL, TGFBR1, TGFBR2, TGFBR3, TGFB2, TGFB3, TLL1, TMEM43, TMPO, TNNI3, TNNI3K, TNNC1, TNNT2, TPM1, TRDN, TRIM54, TRIM63, TRPM4, TTN, TTR, TXNRD2, VCL, ZFPM2, ZIC3

selektované varianty v genu MYBPC3: c.1090+453C>T, MYBPC3: c.1091-575A>C, MYBPC3: c.1224-52G>A, a obklast  mt DNA: MT-TL1 3243A-G

  • Kardiomyopatie + Arytmie, panel 125 genů: ACTC1, ACTN2,  ANKRD1, CRYAB,  CSRP3,  CTF1, LAMA4, LAMP2, LDB3, MYH7, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, NEXN,  RBM20, SGCD, TAZ, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, VCL, BAG3, DMD, FHL1, FKTN, FLNC, JPH2, MYPN,  PDLIM3, SCN10A, LAMA2, RYR1, MYH6, ABCC9, PLN, PRKAG2, LMNA, AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CALM1, CASQ2, CTNNA3, CAV3, DES, DPP6, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, FHL2, GJA5, GLA, GPD1L, HCN4, JUP, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNQ1, MOG1, NPPA, PKP2, RYR2, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SLMAP, SNTA1, TGFB3, TMEM43, TRDN, TRPM4, CALM3, CALR3, GJA1, NKX2-5, PTPN11, RAF1, BRAF, KRAS, NEB, TMPO
  • CHD, panel 59 genů: ACTC1, ANKRD1, HAND2, MYH6, GJA1, NKX2-5, PTPN11, RAF1, RIT1, BRAF, KRAS, ACVR2B, CCDC11, CITED2, CRELD1, ELN, FLNA, FOG2, FOXH1, GATA4, GATA5, GATA6, GDF1, HAND1, JAG1, MED13L, NKX2-6, NODAL, NOTCH1, SMAD6, TAB2, TBX1, TBX20, TBX5, TFAP2B, TLL1, ZIC3, CHD7, RBM10, SEMA3E, TBX3, SALL4, CFC1, LEFTY2, NOTCH2, EVC, EVC2, RBM8A, DCHS1, MIB2, SMAD2,CFAP53, SHROM3, MED12, BGN, ZFPM2, NR2F2, SCO2, SMAD4
  • TAAD (Thoracic aortic aneurysms and aortic dissections), panel 14 genů: ACTA2, TGFBR1, TGFBR2, FBN1, FBN2, FOXE3, SMAD3, SMAD2, MYH11, MYLK, PRKG1, MAT2A, TTR, TRIM54
  • RASopatie, panel 25 genůPTPN11, SOS1, RAF1, RIT1, BRAF, KRAS, NRAS, MAP2K1, RRAS, CBL, SHOC2, A2ML1, LZTR1, RASA2, SOS2, MAP2K2, HRAS, SPRED1, NF1, NF2, PPP1CB, KAT6b, MRAZ, RASA1, SMARCB1
  • Ehlers-Danlos sy, panel 10 genů: COL5A1, COL5A2, COL1A1, COL1A2, MFAP5, LOX, PLOD1, FKBP14, DSE, COL3A1 
  • Alport sy, panel 5 gemů: COL4A5, COL4A3, COL4A4, CFHR5, MYH9
FRA uplatňován flexibilní rozsah akreditace
Napište prosím číslo osm: