Testování otcovství a příbuznosti

Osobní DNA test otcovství

-  dává informaci, zda je testovaná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv

-   není možno použít u soudu

-   u odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí a vzorky přinést osobně či zaslat poštou.

 

Pro koho je vyšetření určeno:

Pro klienty, kteří si chtějí ověřit své biologické rodičovství

  • pro muže, kteří mají pochybnosti o svém biologickém otcovství
  • pro děti, které nemají jistotu o pravosti biologického rodiče
  • pro ženy, chtějí-li mít jistotu o pravosti biologického otce dítěte


Požadavek na vzorek:

Odběr se provádí na našem pracovišti, nebo dle domluvy s klientem

 

Termín výsledků:

Osobní DNA test otcovství (nelze použít u soudu) ..................do 5ti pracovních dnů, nebo dle požadavků klienta

Cena pro samoplátce
od 5000 Kč
Napište prosím číslo osm:

Více o vyšetření