Downův syndrom, cystiská fibróza, celkový karyotyp plodu…

Mám zájem o vyšetření

Vyšetření změn v genomu, které mohou být příčinou závažných genetických onemocnění…

Mám zájem o vyšetření

Vyšetření důležitá nejen před nasazením antikoncepce…

Mám zájem o vyšetření

Podrobné genetické vyšetření plodu a neinvazivní vyšetření plodu z krve matky…

Mám zájem o vyšetření

Vyšetření spermiogramu, fragmentace DNA spermií, cystická fibróza…

Mám zájem o vyšetření

Výsledek testu DNA dává informaci, zda jsou testované osoby v příbuzenském vztahu…

Mám zájem o vyšetření

Vyšetření prováděná pomocí analýzy DNA…

Mám zájem o vyšetření

Prenatální a postnatální stanovení karyotypu.

Mám zájem o vyšetření

Seznam všech vyšetření prováděných v naší laboratoři…

Mám zájem o vyšetření